SI.NO Group Name No. of farmers
101 Savaya Krishikara Koota, Adigone 79
102 Savaya Krishikara Koota, Hillur 69
103 Savaya Krishikara Koota, Sakalbena 70
104 Savayava Krashi Belegarar Sangh Ameerabad 63
105 Savayava Krashi Belegarar Sangh Chinkera 87
106 Savayava Krashi Belegarar Sangh Karpakapalli 79
107 Savayava Krashi Belegarar Sangh Mustapur 74
108 Savayava Krashi Belegarar Sangh Muttangi 56
109 Savayva Krushikara Balaga 81
110 SEI RANGANATHA SWAMY SAVAYAVA KRUSHIKARA BALAGA 109
111 Shantika Savayava Krishikara Sang 141
112 Sharavathi Savayava Krishikara Balaga 36
113 Shree Anjaneya Swamy Savayava Krishi Samthi 40
114 Shree Annadaatha Savayava Krushikara Sangha 140
115 Shree Bairaveshwara Savayava Krishi Samithi 30
116 Shree Basaveshwara Savayava Krishi Samithi 30
117 Shree Basaveshwara Savayava Krishikara Sangha 50
118 SHREE BEERALINGESHWARA SAVAYAVA KRISHIKARA SHREE BEERALINGESHWARA SAVAYAVA KRISHIKARA SANGHA 59
119 Shree Dyavamma Savayava Krishi Samithi 31
120 Shree Maha Ganapati Savayava Stala Samiti Konar, Bhatkal 60
121 Shree Ramalingeshwara Savayava Krishikara Sangha, Nandanoor 55
122 Shree Ramanjaneya Savayava Krishikara Sangha 55
123 Shree Ranganatha Swamy Savayava Krushikara Samithi 43
124 Shree Veerabhadreshwara Savayava Krishikara Sangha 59
125 Shri Akkamma Thayi Savayava Krushikara Balaga 74
126 Shri Ambutha Savayava Krishikara Sangha 25
127 SHRI ANJANAEYA SWAMY SAVAYAVA KRUSHIKARA SANGHA 72
128 Shri Anjaneya Swamy Savayava Krushikara Balaga 82
129 Shri Anjaneyaswami Savayava Krishikara Samiti 26
130 Shri Annadata Savayava Krishikar Sangh Rudrapur 49
131 Shri Annapurneshwari Savayava Krushi Abhivrudhi Sangha 77
132 SHRI ANTHARAGANGAE SAVAYAVA KRUSHIKARA SANGHA 47
133 SHRI BALAJI SAVAYAVA KRUSHIKARA SANGHA, 26
134 Shri Basaveshwar Savayava Krishikar Sangha 77
135 Shri Basaveshwara Savayava Grama Yojanae Sangha 136
136 Shri Basaveshwara Savayava Krushi Abhivrudhi Sangha 61
137 Shri Basaveshwaraa Savayava Krushikara Sangha 55
138 SHRI BHAGATHSINGH SAVAYAVA KRUHIKARA SANGHA 36
139 Shri Bhagirath Savayava Krushikara Sangha 55
140 Shri Bhoolakshmi Savayava Krushi Abhivrudhi Sangha 48
141 Shri Bhumishakti Savayava Krishikar Sangh. Betasur 73
142 Shri Bhuthaeshwaraswamy Savayava Krishikara Sangha 66
143 Shri Channakeshava Savayava Krushikara Mahasangha 118
144 Shri Chennabasaveshwara Savayava Krushikara Samithi(R) 29
145 Shri Chikkamma Devi Saavayava Bhagya Yojanae Sangha 138
146 SHRI CHOWDESHWARIDEVI SAVAYAVA KRISHIKARA SANGHA (R) 67
147 Shri Devi Savayava Krishikara Sangha 70
148 Shri Durgadevi Savayava Krishikar Sangh (R). 79
149 Shri Gangabhavani Savayava Krushi Abhivrudhi Sangha 61
150 Shri Gangamamba Savayava Krushikara Sangha 123