List Of Farmers in Bhrahmlingeshwar Savayav Krushikar Sangha, Dhamane

  • Federation:

  • Contact Person:

  • Phone:

  • E-Mail:

  • District:

  • Taluk:

  • Number Of Farmers: 49

SI.NO Farmer Register Number Farmer Names
1 KA0106001159 Abhibabu Chougand
2 KA0106001167 Apparao Mallappa Bhumaji
3 KA0106001166 Ashok Davanappa Badagoudar
4 KA0106001200 Ashok Rudragouda Patil
5 KA0106001203 Balu Anandagouda Patil
6 KA0106001139 Basavani Bharamagouda Patil
7 KA0106001179 Basavant Rama Solagekar
8 KA0106001137 Bharamagouda Patil
9 KA0106001157 Bharath Surendra Jayagoud
10 KA0106001149 Bhima Mareppa Saibannavar
11 KA0106010008 Bhima Rama Solagekar
12 KA0106001202 Bhimasen Bharmagouda Patil
13 KA0106001146 Chandragouda Balagouda Patil
14 KA0106001143 Dadagouda Bhimagouda Patil
15 KA0106001156 Dhanapal Payappa Gamaje
16 KA0106001208 Irappa Basavantappa Patil
17 KA0106001151 Irappa Ramasaibannavar
18 KA0106001216 Kalagouda Ramagouda Patil
19 KA0106001207 Kedari Bhomani Patil
20 KA0106001213 Kedari Ramagouda Patil
21 KA0106001175 Kiran Suresh Shahpure
22 KA0106001172 Koneri Mallappa Bekane
23 KA0106001184 Madev Bhirappa Saibannavar
24 KA0106001191 Mahaveer Babu Chougond
25 KA0106001171 Manohar Mallappa Bakane
26 KA0106001158 Maruti Kedari Balekundri
27 KA0106001154 Meenappa Saibannavar
28 KA0106001215 Nandagouda Rudragouda Patil
29 KA0106001181 Ningappa Bhima Solagekar
30 KA0106001192 Padamgouda Masagouda Patil
31 KA0106001197 Pakeer Balakrishna Savant
32 KA0106001199 Pakeer Ramagond Patil
33 KA0106001196 Parashuram Balagouda Patil
34 KA0106001212 Patil Ramagouda
35 KA0106001164 Ramachandra Mahadev Patil
36 KA0106001147 Ramangouda Patil
37 KA0106001185 Saibannavar Bhimappa
38 KA0106001153 Saibannavar Bhirappa
39 KA0106001190 Saibannavar Shettappa
40 KA0106001176 Sham Bhirappa Saibannavar
41 KA0106001148 Shivanagouda Basavant Patil
42 KA0106001214 Shrimant Ramagouda Patil
43 KA0106001140 Somagouda Irannagouda Patil
44 KA0106001182 Sonnappa Bharmappa Patil
45 KA0106001193 Subhragouda Balagouda Patil
46 KA0106001173 Surendra Chougand
47 KA0106001161 Uday Jeenappa Jayagond
48 KA0106001160 Vinod Toundappa Hanamagond
49 KA0106001165 Yallappa Paras Hurambasat Havadakar