Organic and Millets Farmers’ Group

Group Name No.Of Farmers Crops
Sri Madakari Nayaka Savayava Bhagya Krushi Sanga 31
Sri Kamadenu Savaya Bhagya Krushi Sanga 78
Sri Kalparuksha Savayava Bhagya Krushi Sanga 102
Thirumala Swamy Savayava Bhagya Yojana Sangha 46
Valmiki Maharshi Savayava Bhagya Yajana Sangha 44
Sri Vedavathi Savayava Krishikara Sangha 122
Sri Anjaneya Swamy Savayava Krishikara Sangha 92
Shri Veerabhadraswamy Savyava Krishikara Sangha 67
Shri Bhuthaeshwaraswamy Savayava Krishikara Sangha 264
Shri Devi Savayava Krishikara Sangha 70
Shree Ranganatha Swamy Savayava Krushikara Samithi 206
Shri Maruthi Savayava Krushikara Samithi 75
Shree Annadaatha Savayava Krushikara Sangha 140
Hallimallapura Savayava Bhagya Samithi 91
Penna Samudra Savayava Bhagya Samiti 81
Savayva Krushikara Balaga 162
Gopagondanahalli Savayava Krushikara Samithi 91
Arehalli Savayava Krushikara Samithi 67
Shri Basaveshwaraa Savayava Krushikara Sangha 110
Sri Adavisiddeshwara Savayava Krushikara Sangha 136
Sahaja Savayava Krushikara Balaga 42
Honnaehudae Savayava Krushikara Balaga 52
Navajyothi Savayava Krushikara Balaga 40
Sri Vinayaka Savayava Krushikara Sangha 136
Sahara Savayava Krushikara Balaga, Nagalapura 70
Belur Savayava Krishikara Sangha 104
Gundur Savayava Krishikara Sangha 50
Saidapur Savayava Krishikara Sangha 45
Handral (K) Savayava Krishikara Sangha 104
Imambad Halli Savayava Krishikara Sangha 46
Savayava Krashi Belegarar Sangh Karpakapalli 79
Savayava Krashi Belegarar Sangh Chinkera 87
Savayava Krashi Belegarar Sangh Ameerabad 63
Savayava Krashi Belegarar Sangh Mustapur 148
Savayava Krashi Belegarar Sangh Muttangi 56
Shree Veerabhadreshwara Savayava Krishikara Sangha 59
Shree Ramalingeshwara Savayava Krishikara Sangha, Nandanoor 55
Shri Muthyalamma Savayava Bhagya Krishi Samithi 56
Shri Maruthi Savayava Bhagya Krishi Samithi 47
Sri Anjaneyaswamy Savayava Bhagya Krishi Samiti 83
Shri Durgadevi Savayava Krishikar Sangh (R). 157
Sri Jomalingeshwar Savayava Krishikara Sangha 109
Raith Mitra Savayava Krishi Sangh 104
Shri Bhagirath Savayava Krushikara Sangha 55
Shri Walmiki Negilyogi Krushikara Sangha 87
Shri Ghanmatha Shivayogigala Savayava Krishikara Sangha 50
Shri Kalmeshwar Savayava Krishikar Sangha 84
Shri Basaveshwar Savayava Krishikar Sangha 77
Shri Laxmidevi Savayava Krishi Sang 54
Siddeshwar Savayava Krishikara Sangha 166
Samarth Savayava Krishikar Sangh 85
Shri Annadata Savayava Krishikar Sangh Rudrapur 49
Shri Bhumishakti Savayava Krishikar Sangh. Betasur 146
Kamadhenu Savayava Krishi Sanga. 45
Raithamitra Savayava Krishi Sanga 48
Shree Bairaveshwara Savayava Krishi Samithi 30
Shree Basaveshwara Savayava Krishi Samithi 60
Shri Anjaneyaswami Savayava Krishikara Samiti 26
Pragati Savayava Krishikara Samiti. 60
Prakruthi Savayava Krishikara Samiti. 31
Punyabhumi Savayava Krishikara Samiti. 32
Sri Maruthi Savayava Krishikara Bologa Huvimohalli. 26
Shri Ranganatha Savayava Krishikara Balaga. 30
Sri Basavewar Savayava Krishikara Bologa. 32
Annadatha Savayava Krushi Sangha 92
Negilayogi Savayava Krishi Sangha 33
Pushpagiri Savayava Krishi Sangha 43
Shri Gangamamba Savayava Krushikara Sangha 123
Shri Venugopalaswamy Savayava Krushikara Sangha 89
Shri Venkataravana Swamy Savayava Krushikara Sangha 60
Shri Maruthi Savayava Krushi Abhivurdhi Sangha 38
Shri Gangammadevi Savayava Krushi Abhivudhi Sangha 26
Shri Sappalammadevi Savayava Krushi Abhivudhi Sangha 126
Shri Bhoolakshmi Savayava Krushi Abhivrudhi Sangha 48
Shri Venugopalaswamy Savayava Krushi Abhivrudhi Sangha 67
Sri Sathyamambadevi Savayava Krushi Abhivrudhi Sangha 44
Shri Gangabhavani Savayava Krushi Abhivrudhi Sangha 61
Shri Annapurneshwari Savayava Krushi Abhivrudhi Sangha 77
Sri Vinayaka Savayava Krishikara Sangha 178
Doddamma Thayi Savayava Krishikara Balaga 48
Sri Janardhana Swamy Savayava Krishikara Balaga 48
Shree Ramanjaneya Savayava Krishikara Sangha 110
Sri Adhishakthimarammathayi Savayava Krishikara Sangha 46
Sri Bhumithayi Savayva Krishikara Sangha 25
Sri Chetana Savayava Krishikara Sangh 49
Sri Maredeswara Savayava Krishikara Sangh 51
Bannavadi Savayava Krishikara Sangha 40
Chakahally Savayava Krishikara Sangha 30
Kebbepura Savayava Krishikara Sangha 28
Shree Basaveshwara Savayava Krishikara Sangha 50
Sooryanarayana Savayava Bhagya Yojana Samiti 74
Veerabhadreshwara Savayava Bhagya Yojana Samiti 95
Shantika Savayava Krishikara Sang 141
Narasimha Savayava Krishikara Sangh 79
Golibira Savayava Krishikara Sang 105
Govindadeva Savayava Krushikara Sangha 42
Devatimaye Savayava Krushikara Sangha 78
Mahasati Savayava Krushikara Sangha 87
Sanjeevini Savayava Raithara Samuha, Joida 85
Durga Parameshwari Savayava Krishikara Sangha 105
Kodandeshwara Savayava Krishikara Sangha 62
Shri Laxmidevi Sks 94
Shree Maha Ganapati Savayava Stala Samiti Konar, Bhatkal 60
Sri Kariamma Devi Savayava Bhagya Samiti 194
Sri Kattae Ranganatha Swamy Savayava Bhagya Samiti 110
Idaguru Savayava Bhagya Yojana Sthala Samiti 121
Bidare Savayava Bhagya Yojana Sthala Samiti 404
Baelavathi Savayava Bhagya Yojana Sthala Samiti 124
Baguru Savayava Bhagya Yojana Sthala Samiti 107
Shri Channakeshava Savayava Krushikara Mahasangha 118
Shri Katteganapathi Savayava Krushikara Mahasangha 78
Bharani Savayava Krushikara Mahasangha 168
Sri Maaruthi Savayava Krushikara Sangha 63
Sri Marammadevi Savayava Krushikara Sangha 75
Shri Akkamma Thayi Savayava Krushikara Balaga 74
Hosahalli Savayava Krushikara Balaga 116
Shri Anjaneya Swamy Savayava Krushikara Balaga 82
Shri Jayamngali Savayava Krushikara Balaga 104
Sri Gundanjaneya Savayava Krushikara Sangha 154
Sri Siddaruda Swamy Savayava Krushikara Sangha 174
Sri Ammaji Kavaleshwari Savayava Krushikara Sangha 146
Shri Basaveshwara Savayava Grama Yojanae Sangha 136
Sri Kalikamba Savayava Bhabya Yojanae Sangha 126
Shri Chikkamma Devi Saavayava Bhagya Yojanae Sangha 138
Basaveshwara Savayava Krushi Samithi 86
Virupaksheshwara Savayva Krushi Samithi 80
Sri Vinayaka Savayuva Samithi 134
Sri Lakshmi Ranganatha Swamy Savayuva Samithi 66
Sri Narasimha Swamy Savayuva Samiti 48
Sri Dandina Maramma Savayuva Samithi 90
Nisarga Savayava Krishikara Sangha 47
Samruddhi Savayava Krishikara Sangha 45
Hasirinasiri Savayava Krishikara Samiti 39
Raithabandhu Savayava Krishikara Samiti 39
Kamadhenu Savayava Krishikara Sangha 27
Pingara Savayava Krishikara Sangha 38
Kamadenu Savayava Krishi Sangha 35
Kumaradhare Savayava Krishi Sanga 46
Pushapagiri Savayava Krishi Sanga 39
Durgamatha Savayava Krisikara Sanga 37
Sri Madadevara Savayava Krisikara Sanga 47
Nisarga Savayava Krisikara Sanga 26
Shri Hadhi Honnamma Savayava Krushikara Samiti 27
Shri Ramadevara Savayava Krushikara Samithi 26
Shri Ranganatha Sawmy Savayava Krushikara Samiti 27
Shri Rudreshwara Savayava Krushikara Samiti 34
Sri Siddivinayaka Savayva Krishikara Sangha 52
Miyapura Savyava Bhagya Samiti 75
Shri Patalingeshwara Savayava Bhagya Samiti 109
Amruteshwra Savayava Krushikara Sangha 25
SRI RAMA SAVAYAVA KRISHIKARA SANGHA 190
SRI MARUTHI SAVAYAVA KRISHIKARA SANGHA 182
SRI DURGADEVI SAVAYAVA KRISHIKARA SANGHA 216
MUTHYALAMMA DEVI SAVAYAVA KRISHIKARA SANGHA 202
RAGIHALLI SAVAYAVA KRUSHIKARA BALAGA 64
HANDENAHALLI SAVAYAVA KRUSHIKARA BALAGA 70
SRI BASAVESHWARA SUSTHIRA SAVAYAVA KRUSHIKARA MAHASANGHA 140
SRI ANJANEYA SWAMY SAVAYAVA BHAGYA SAMITI 206
Sri Anjaneya Savayava Krushikara Samiti 231
SHRI SOMESHWARA SUSTHIRA SAVAYAVA KRUSHIKAA 74
SHRI HARIHAREESHWARA SUSTHIRA SAVAYAVA KRUSHIKARA MAHASANGHA 76
MADHURANAYAKANAHALLI SAVAYAVA KRUSHIKARA SAMITHI 60
SRI MARULASIDDESWARA SAVYAVA KRUSHIKARA SAMITHI 62
Shri Panduranga Vittala Savayava Krushikara Sangha 93
SOMALINGESHWARA SAVAYAVA KRUSHIKARA SANGHA 63
SRI VENUGOPALA SWAMY SAVAYAVA KRISHIKARA SANGHA 38
NAESARA SAVAYAVA BHAGYA YOJANA KRUSHIKARA SANGHA 68
PRAKRUTHI SAVAYAVA BHAGYA YOJANA KRUSHIKARA SANGHA 61
SRI MAHADESHWARA KRUSHIKARA SAVAYAVA BHAGYA YOJANA SANGHA 97
SRI VEERABADRESHWARA KRUSHIKARA SAVAYAVA BHAGYA YOJANA SANGHA 78
SRI RAMA SAVAYAVA KRUSHIKARA SANGHA(R) 134
SIR M VISHWESHWARAIAH SAVAYAVA KRUSHIKARA SANGHA 43
SRI BHOOMI THAYI SAVAYAVA RAITHARA SANGA 57
MASTHI VENKATESH IYENGER KRUSHIKARA KOOTA 45
PRAKUTHI SAVAYAVA KRUSHIKARA KOOTA 31
KAMADHENU SAVAYAVA KRISHIKARA SAMITHI 52
SHRI LAKSHMI NARASIMHASWAMY SAVAYAVA KRUSHIKARA SAMITI 106
KALPARUKSHA SAVAYAVA KRISHIKARA SAMITI 84
SHRI ANJANAEYA SWAMY SAVAYAVA KRUSHIKARA SANGHA 72
SHRI ANTHARAGANGAE SAVAYAVA KRUSHIKARA SANGHA 47
SHRI BALAJI SAVAYAVA KRUSHIKARA SANGHA, 26
SHRI BHAGATHSINGH SAVAYAVA KRUHIKARA SANGHA 36
SHRI KODANDARAMA SWAMY SAVAYAVA KRUSHIKARA SANGHA 65
SEI RANGANATHA SWAMY SAVAYAVA KRUSHIKARA BALAGA 109
Sri Anjaneya Savayava Kushikara Samithi, Hulikatte 80
SRI CHOWDESHWARI SAVAYAVA BHAGYA KRUSHI SANGA 41
Sri Revanasiddeshwara Savayava Krushikara Sangha, Ramagatta 82
Sahara Savayava krushikar Balaga 65
APPANNANAHALLI SAVAYAVA BHAGYA YOJANA STHALA SAMITI 406
Annadata Savayava Krushikara Sangha. 46
Bharani Savayava Krishikara Balaga 33
Bhrahmlingeshwar Savayav Krushikar Sangha, Dhamane 49
Bhumithayi Savayava Krushikara Sanga(R) 31
Group 3
GOKULA SAVAYAVA KRUSHIKARA KOOTA 39
HASIRU SAVAYAVA KRUSHIKARA SANGH(R) 33
Hirebettu Savayava Bhagya Yojane Anushtana Samithi(R) 41
Holehatti Shri Veerabhadreshwara Savayava Krushikara Samithi(R) 61
Jai Hanuman SKS 35
Jaivika Krushikara Sanga(R) 30
Jaivika Krushikara Sangha(R)- Ankanahalli 29
Kaaduru Savayava Bhagya Yojane Anushtana Samithi(R) 33
Kalluguddeswara Savayava Krishikara Sang Nallur 47
Kalparuksha Savayava Krishi Sangha 378
Kanagalu Savayava Krishikara Balaga. 49
Kattingeri Savayava Bhagya Yojane Anushtana Samithi(R) 40
Kudi Savayava Krushikara Samithi(R) 96
Kumaradhara Savayava Krishikara Sangha 36
Malenadu Savayava Krishikara Balaga 35
Meri Savayavabhagya Samiti 31
Netkalhundi Savayava Krishikara Sangha. 28
Organic Farmers Association 150
Prakrati Savayava Bhagya Samiti Teggarse- Yalajit(R) 40
Punyabhumi Savayava Bhagya Yojana Samiti. 104
Rohini Savayava Krishikara Balaga 31
SANJEEVINI SAVAYAVA RAITARA SAMUHA, HONNAPUR 150
Sasya Samruddi Savayava Bhagya Samithi Belanje(R) 120
Sasya Samruddi Savayava Bhagya Samithi Japti(R) 36
Savaya Krishikara Koota, Adigone 79
Savaya Krishikara Koota, Hillur 69
Savaya Krishikara Koota, Sakalbena 70
Sharavathi Savayava Krishikara Balaga 36
Shree Anjaneya Swamy Savayava Krishi Samthi 40
Shri Ambutha Savayava Krishikara Sangha 26
Shri Chennabasaveshwara Savayava Krushikara Samithi(R) 29
Shri Ghalageshwar Savayava Krushikar Sangha 56
Shri Kadasiddheshwar Savayava Krishikar Sangh Hulikatti 64
SHRI LAKSHMINARAYANA SWAMY SAVAYAVA KRUSHIKARA SANGHA 111
Shri Murdeshwara Savayava Krishikara Sangha 28
Shri Sevalal Savayava Krushikara Samithi(R) 58
SHRI THIMMARAYA SWAMY SAVAYAVA KRUSHIKARA SANGHA 105
Shri vinayaka Krishikara Sangha 26
Sri Anjeneya Savayava Krishikara Bologa Govinakere 64
Sri Basaveshwara Savayava Krushikara Sanga (R) 27
Sri Bhumi Savayava Krushikara Sanga (R) 34
Sri Bramhalingeshwara Savayava Krushi Uthejaka Sanga, Neraturu 54
SRI CHANNABASAVESHWARA SWAMI SAVAYUVA SAMITI 74
Sri Chowdeshwari Krushi Samiti 30
Sri Gramadevi SKS Tippanageri 58
Sri Lakshmidevi Savayava Bhagya Samiti 32
Sri Lakshminarayana Savayava Samithi, (R) 98
Sri Mahaganapati Savayava Krushikara Sanga(R) 35
Sri Mahaganeshwara Savayava Krushi Uthejaka Sanga, Mallesara 46
Sri Navachethana Savayava Krushi Uthejaka Sanga, Hosuru 26
Sri Niranthara Savayava Krushi Uthejaka Sanga, Salgadi 47
Sri Rameshwara Savayava Krushikara Sanga(R) 70
Sri Shambu Lingeshwara Savayava Krushikara Sanga(R) 31
Sri, Pattaladamma Sustira Savayava Krishikara Maha Sangha 31
Sri, Siddarameshwara Sustira Savayava Krishikara Maha Sangha 32
Sri, Srirama Sustira Savayava Krishikara Maha Sangha 68
Sri, Venkateshwara Sustira Savayava Krishikara Maha Sangha 36
Subhiksha Savayava Krishikara Sangha. 31
Vahini Sri Anjuneyaswamy Savayava Krishikara Sangha(R) 34
Vahini Sri Basaveshwara Savayava Krishilara Sangha (R) 32
Vahini Sri Chennabasaveshwara Savayava Krishikara Sangha (R) 34
Varadha Savayava Krishikara Balaga 30
Vasundhara Savayava Bhagya Yojana Samiti. 60
SREE VINAYAKA SAVAYAVA KRUSHIKARA SANGA 159
Sri Mallikarjuna Savayava Krushikara Samiti 85
SRI MAHESHWARI SAVAYAVA KRUSHIKARA SANGHA 35
SRI GUNDU BRAHMA SAVAYAVA KRUSHIKARA SANGHA 33
Sri ChannaBasaveshwra Savayava Krushikar Samiti 70
Sri Channa Basaveshwra Savayava Krushikar Samiti 70
Sri Anjaneya Savayava Krushikar Balaga 76
SHRI MARIYAMMA SAVAYAVA KRISHIKARA SANGHA (R) 59
SHRI KODANDADRAMASWAMY SAVAYAVA KRISHIKARA 40
SHRI CHOWDESHWARIDEVI SAVAYAVA KRISHIKARA SANGHA (R) 67
SHREE BEERALINGESHWARA SAVAYAVA KRISHIKARA SHREE BEERALINGESHWARA SAVAYAVA KRISHIKARA SANGHA 59
KUMADVATHI SAVAYAVA KRUSHIKARA SANGHA 53
GANGAMBHIKADEVI SAVAYAVA KRISHIKARA SANGHA (R) 48