List Of Farmers in Shri Revana Siddeshwar Savayava Rait Sangh


Registration Number Farmer Name Crops
KA0305000098 Ambresh Dhavalgi Red Gram
KA0305000105 Bahubali Gogi Bengal Gram Whole
Red Gram
KA0305000101 Bakkaya Pujari Red Gram
KA0305000093 Bapugoud Patil Bengal Gram Whole
Red Gram
KA0305000107 Baratesh Gogi Red Gram
KA0305000097 Basanagoud Biradar Bengal Gram Whole
Red Gram
KA0305000110 Basavaraj Boragi Red Gram
KA0305000109 Dandappa Walikar Red Gram
KA0305000113 Jambugouda Birdar Bengal Gram Whole
Red Gram
KA0305000096 Mallappa Jogin Bengal Gram Whole
Red Gram
KA0305000104 Maveera Ondukudari Banana Fresh
Bengal Gram Whole
Red Gram
KA0305000091 Ninganagoud Patil Red Gram
KA0305000103 Padmaraj Gugi Banana Fresh
Bengal Gram Whole
Red Gram
KA0305000102 Ravayya Odeyar Red Gram
KA0305000114 Sangappa Badawadagi Banana Fresh
Bengal Gram Whole
Red Gram
KA0305000106 Sangappa Badawadagi Banana Fresh
Red Gram
KA0305000112 Sangappa Dhannur Red Gram
KA0305000115 Shabbir Bagalkot Banana Fresh
Red Gram
KA0305000094 Siddanagoud Biradar Red Gram
KA0305000111 Siddappa Chalawadi Red Gram