List Of Farmers in Shri Siddalingeshwara Savayava Bhagaya Krishikara Sangha


Registration Number Farmer Name Crops
KA0205000185 Andaneppa Malleshappa Koti Sugarcane
Marigold (Tagetes Erecta)
KA0205000204 Balappa Parappa Achanur Sugarcane
Marigold (Tagetes Erecta)
KA0205000194 Basappa Siddallagappa Gulaganji Sugarcane
Marigold (Tagetes Erecta)
KA0205000235 Basavantappa Shivappa Jorapur Groundnut
KA0205000182 Basavaraj Mallappa Bhagavati Sugarcane
Marigold (Tagetes Erecta)
KA0205000233 Basavaraj Rangappa Billar Sugarcane
Marigold (Tagetes Erecta)
KA0205000190 Basavaraj Shivarudrappa Benakatti Groundnut
KA0205000166 Basavaraj Siddappa Kotikal Sugarcane
Marigold (Tagetes Erecta)
KA0205000187 Basayya Andanayya Emmi Sugarcane
Marigold (Tagetes Erecta)
KA0205000217 Bhimappa Ramappa Dasar Sugarcane
Marigold (Tagetes Erecta)
KA0205000181 Bommayya R Ilal
KA0205000191 Chandappa Ningappa Katagi Sugarcane
Marigold (Tagetes Erecta)
KA0205000214 Chandrashekhar Chinnappa Adin Sugarcane
Marigold (Tagetes Erecta)
KA0205000189 Channagiriyappa Mallappa Pyatishettar Sugarcane
Marigold (Tagetes Erecta)
KA0205000206 Chidananda Manappa Kambar Sugarcane
Marigold (Tagetes Erecta)
KA0205000234 Duragappa Hanamappa Sanagin Sugarcane
Marigold (Tagetes Erecta)
KA0205000208 Dyamanna Balappa Kambar
KA0205000155 Eranna Sharanappa Chittavadigi
KA0205000147 Girish Hanamappa Patil Sugarcane
Marigold (Tagetes Erecta)
KA0205000188 Goolayya Amarayya Ilal Sugarcane
Marigold (Tagetes Erecta)