SI.NO Group Name No. of farmers
1 Savaya Krishikara Koota, Adigone 79
2 Savaya Krishikara Koota, Hillur 69
3 Savaya Krishikara Koota, Sakalbena 70
4 Savayava Krashi Belegarar Sangh Ameerabad 63
5 Savayava Krashi Belegarar Sangh Chinkera 87
6 Savayava Krashi Belegarar Sangh Karpakapalli 79
7 Savayava Krashi Belegarar Sangh Mustapur 74
8 Savayava Krashi Belegarar Sangh Muttangi 56
9 Savayva Krushikara Balaga 81
10 SEI RANGANATHA SWAMY SAVAYAVA KRUSHIKARA BALAGA 109
11 Shantika Savayava Krishikara Sang 141
12 Sharavathi Savayava Krishikara Balaga 36
13 Shree Anjaneya Swamy Savayava Krishi Samthi 40
14 Shree Annadaatha Savayava Krushikara Sangha 140
15 Shree Bairaveshwara Savayava Krishi Samithi 30
16 Shree Basaveshwara Savayava Krishi Samithi 30
17 Shree Basaveshwara Savayava Krishikara Sangha 50
18 SHREE BEERALINGESHWARA SAVAYAVA KRISHIKARA SHREE BEERALINGESHWARA SAVAYAVA KRISHIKARA SANGHA 59
19 Shree Dyavamma Savayava Krishi Samithi 31
20 Shree Maha Ganapati Savayava Stala Samiti Konar, Bhatkal 60
21 Shree Ramalingeshwara Savayava Krishikara Sangha, Nandanoor 55
22 Shree Ramanjaneya Savayava Krishikara Sangha 55
23 Shree Ranganatha Swamy Savayava Krushikara Samithi 43
24 Shree Veerabhadreshwara Savayava Krishikara Sangha 59
25 Shri Akkamma Thayi Savayava Krushikara Balaga 74
26 Shri Ambutha Savayava Krishikara Sangha 25
27 SHRI ANJANAEYA SWAMY SAVAYAVA KRUSHIKARA SANGHA 72
28 Shri Anjaneya Swamy Savayava Krushikara Balaga 82
29 Shri Anjaneyaswami Savayava Krishikara Samiti 26
30 Shri Annadata Savayava Krishikar Sangh Rudrapur 49
31 Shri Annapurneshwari Savayava Krushi Abhivrudhi Sangha 77
32 SHRI ANTHARAGANGAE SAVAYAVA KRUSHIKARA SANGHA 47
33 SHRI BALAJI SAVAYAVA KRUSHIKARA SANGHA, 26
34 Shri Basaveshwar Savayava Krishikar Sangha 77
35 Shri Basaveshwara Savayava Grama Yojanae Sangha 136
36 Shri Basaveshwara Savayava Krushi Abhivrudhi Sangha 61
37 Shri Basaveshwaraa Savayava Krushikara Sangha 55
38 SHRI BHAGATHSINGH SAVAYAVA KRUHIKARA SANGHA 36
39 Shri Bhagirath Savayava Krushikara Sangha 55
40 Shri Bhoolakshmi Savayava Krushi Abhivrudhi Sangha 48
41 Shri Bhumishakti Savayava Krishikar Sangh. Betasur 73
42 Shri Bhuthaeshwaraswamy Savayava Krishikara Sangha 66
43 Shri Channakeshava Savayava Krushikara Mahasangha 118
44 Shri Chennabasaveshwara Savayava Krushikara Samithi(R) 29
45 Shri Chikkamma Devi Saavayava Bhagya Yojanae Sangha 138
46 SHRI CHOWDESHWARIDEVI SAVAYAVA KRISHIKARA SANGHA (R) 67
47 Shri Devi Savayava Krishikara Sangha 70
48 Shri Durgadevi Savayava Krishikar Sangh (R). 79
49 Shri Gangabhavani Savayava Krushi Abhivrudhi Sangha 61
50 Shri Gangamamba Savayava Krushikara Sangha 123