SI.NO Farmer Register Number Farmer Names
1 KA2605004339 Amavase
2 KA2605004371 Ankaiah
3 KA2605004372 Basavaraju
4 KA2605004334 Basavaraju
5 KA2605004360 Bettaiah
6 KA2605004349 Byraiah
7 KA2605004364 Byraiah
8 KA2605004514 Chaluvaraju
9 KA2605004345 Chaluvaraju
10 KA2605004350 Chikkanna
11 KA2605004352 Doddaswamy
12 KA2605004330 Gavisidda
13 KA2605004378 K Madaiah
14 KA2605004365 Kalaswamaih
15 KA2605004329 Kemparaju
16 KA2605004343 M Shivashankara
17 KA2605004348 Mahadevaiah
18 KA2605004359 Mallesa
19 KA2605004351 Marankaiah
20 KA2605004356 Mariswamy
21 KA2605004344 Mooguraiah
22 KA2605004332 Mutthaiah
23 KA2605004381 Nanjundaiah
24 KA2605004335 Nannappa
25 KA2605004331 Papanna
26 KA2605004373 Papanna
27 KA2605004382 Puttamadu
28 KA2605004337 Raju
29 KA2605004327 Ramaiah
30 KA2605004374 Rangaiah
31 KA2605004328 Ravi
32 KA2605004369 Sannaswamy
33 KA2605004368 Shankaraswamy
34 KA2605004340 Shivalingaiah
35 KA2605004347 Shivalingaiah
36 KA2605004376 Shivamadaiah
37 KA2605004366 Shivanna
38 KA2605004333 Shivaraju
39 KA2605004363 Shivaraju
40 KA2605004342 Siddaiah