SI.NO Farmer Register Number Farmer Names
1 KA2605004242 Ankanayaka
2 KA2605004234 Byranayaka C
3 KA2605004220 C. Ninganayaka
4 KA2605004239 Channanayaka
5 KA2605004237 Channappanayaka
6 KA2605004226 Chikkanayaka
7 KA2605004233 Chikkanayaka
8 KA2605004203 Chikkaswamy
9 KA2605004174 Hanumanathanayaka
10 KA2605004251 Jayaramanayaka
11 KA2605004205 JKrishna
12 KA2605004230 Kempalamma
13 KA2605004227 Kempanayaka
14 KA2605004236 Laxmana
15 KA2605004209 Mahesha
16 KA2605004185 Manju C S
17 KA2605004208 Nagaraju
18 KA2605004195 Naveenkumar
19 KA2605004181 Ninganayaka
20 KA2605004235 Ninganayaka
21 KA2605004207 Ninganayaka
22 KA2605004222 Puttanayaka
23 KA2605004191 Puttaswaminayaka
24 KA2605004244 Rajanayaka
25 KA2605004248 Ramarao L.N.
26 KA2605004422 Sannanayaka
27 KA2605004200 Sannappanayaka
28 KA2605004212 Shivannanayaka
29 KA2605004176 Somanayaka
30 KA2605004232 Thopamma