SI.NO Farmer Register Number Farmer Names
1 KA1807000540 B.C.Ganganna
2 KA1807000611 B.G.Siddalingappa
3 KA1807000570 B.Narasimhaia
4 KA1807000594 B.S.Ramaiah
5 KA1807000545 B.Y.Shashikala
6 KA1807000567 Baguraiah
7 KA1807000569 Basavaiah
8 KA1807000526 Basavaraju
9 KA1807000623 Chandrashekar
10 KA1807000533 Chikkamma
11 KA1807000556 Chikkarangaiah
12 KA1807000530 Chikkarangamma
13 KA1807000605 Dasappa
14 KA1807000599 Dayananda
15 KA1807000620 Dayananda
16 KA1807000600 Dayanandaswamy
17 KA1807000595 Dhananjaya
18 KA1807000555 Doddarangaiah
19 KA1807000586 Gangamma
20 KA1807000588 Ganganna
21 KA1807000608 Ganganna
22 KA1807000609 Ganganna
23 KA1807000613 Gopal
24 KA1807000550 GopalKrishna
25 KA1807000597 Govindappa
26 KA1807000541 Gurusiddaiah
27 KA1807000603 Gurusiddaiah
28 KA1807000582 HucchaRangamma
29 KA1807000592 Jayamma
30 KA1807000576 Jayanna
31 KA1807000535 Kamalamma
32 KA1807000539 Karirangaiah
33 KA1807000573 Kempaiah
34 KA1807000531 Lakshamiah
35 KA1807000622 Lakshminarayana
36 KA1807000628 M.G.Jayadevamma
37 KA1807000614 M.V.Vasantharaju
38 KA1807000621 Madhu
39 KA1807000618 Mahadevaiah
40 KA1807000554 Mallaiah
41 KA1807000627 Mallikarjunaswamy
42 KA1807000568 Manjunath
43 KA1807000575 Manjunath
44 KA1807000557 Marirangaiah
45 KA1807000624 Mudalagiriyaiah
46 KA1807000581 Mudalagiriyappa
47 KA1807000547 N.Lingappa
48 KA1807000590 Nagamma
49 KA1807000629 Nagaraju
50 KA1807000572 Nagaraju